OKNA 2014
(O Knihovnických Aktivitách)

Motto:
Povíme si spolu hezky,
láryfáry, třesky plesky.

(Jiří Žáček)

Třetí ročník přehlídky pořádal Klub dětských knihoven SKIP ve spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové a SKIP Východní Čechy s finanční podporou MK ČR.

Hlavní cenu a Cenu diváků získala Městská knihovna Sedlčany, kterou reprezentovala Jana Vyskočilová s programem Poezie v povětří.

Dále porota udělila tyto čestná uznání:
Kateřině Šildrové z Městské knihovny Český Těšín (Sherly Holmesová aneb případ ztracené básničky) za vytvoření originální literární postavy a rozmanitost aktivit.
Mgr. Marice Zadembské z Městské knihovny Třinec (Poezie. Ohrožený druh?) za efektní využití multimediálních prostředků.
PhDr. Haně Holubkovové z Městské knihovny Praha (Krutá panna Krahulena) za zprostředkování emocionálního prožitku poezie a práci se zvukomalbou.
Lindě Novotné z Městské knihovny Semily (Mozkohrátky s poezií) za netradiční využití poezie k procvičování paměti.
Evě Kordové z Městské knihovny Antonína Marka Turnov (Nebe, peklo ráj, s básničkou si hraj aneb Hra na básníky) za vynikající schopnost improvizace s využitím dlouholetých knihovnických zkušeností.
Marcele Kořínkové z Knihovny Kroměřížska (Poezii, tu mám rád) za perfektní kontakt s dětmi, 100% zapojení všech dětí a skutečné propojení tématu poezie s knihou a knihovnou.TEXTY BESED - ROK 2014

Poezie v povětří

Jana Vyskočilová - Městská knihovna Sedlčany


Jak se vlastně pozná báseň

Hana Holubkovová - Oskar - malá pojízdná knihovna, Městská knihovna v Praze


Poezii, tu mám rád!

Marcela Kořínková - Knihovna Kroměřížska


Poezie. Ohrožený druh?

Marika Zadembská - Městská knihovna Třinec


Mozkohrátky s poezií

Linda Novotná - Městská knihovna Semily


Básničkový kolotoč aneb Nebe, peklo, ráj s básničkou si hraj

Eva Kordová - Městská knihovna A. Marka Turnov


Sherly Holmesová aneb Případ ztracené básničky

Kateřina Šildrová - Městská knihovna Český Těšín


TEXTY BESED - ROK 2013

TEXTY BESED - ROK 2012

TEXTY BESED - ROK 2011