OKNA 2015
(O Knihovnických Aktivitách)

Važené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás informovala o výsledcích 4. ročníku knihovnické přehlídky OKnA (O Knihovnických Aktivitách), která se konala ve dnech 14. - 15. dubna 2015 v Knihovně Třinec. Letošní přehlídka byla zaměřena na besedy pro žáky II. stupně ZŠ (6. – 9. tř.), na téma 1. a 2. světová válka v literatuře pro děti a mládež. Zúčastnilo se jí sedm soutěžících a 60 diváků. Přehlídku organizoval KDK SKIP ČR ve spolupráci s Knihovnou Třinec. Akci finančně podpořily SKIP ČR, SKIP region 10 Moravskoslezského a Olomouckého kraje a Ministerstvo kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století. Partnerem se stalo nakladatelství HOST, které darovalo knižní ceny.

Hlavní cenu získala Alena Budková z Městské knihovny Sedlčany s besedou Vystěhování.

Porota dále udělila tyto ceny:

Cena za citlivé zpracování otázky válečného hrdinství:
Co by bylo, kdyby… (Mgr. Tereza Jačmeníková, Městská knihovna Havířov)

Cena za kreativní přístup ke scénáři a využití hereckého projevu:
Adresát nezastižen (Romana Bodorová a Bc. Tomáš Pipota, Městská knihovna Dobříš)

Cena za inspirativní zážitkový vhled do života dětí za války:
Válečné deníky dětí (Martin Ouřada, Knihovna města Plzně)

Cena za autentický projev a jedinečné vystavění atmosféry:
Jan Drda: Vyšší princip (Jitka Jílková, Městská knihovna Most)

Cena za zajímavé představení knihy Ostrov v Ptačí ulici:
Žít, anebo přežít (Mgr. Jindra Soudková, Městská knihovna Svitavy)

Cena za ukázkové lektorské dovednosti a výborný mluvený projev:
Válka očima dětí (Jana Hrbková, Městská knihovna Louny)

A diváci pak udělili Cenu diváků Martinu Ouřadovi z knihovny města Plzně za besedu Válečné deníky dětí

Velké poděkování patří Knihovně Třinec za vynikající organizaci, pohostinnost a přátelskou atmosféru. Všichni jsme se tam cítili skvěle. Děkujeme!

Tímto zavíráme OKnA 2015 a pomalu otevíráme OKnA 2016, která se uskuteční 13. - 14. dubna 2016 v Městské knihovně Sedlčany. Téma přehlídky bude Moderní autorské pohádka se zaměřením na I.stupeň ZŠ.

Ještě jednou děkuji všem soutěžícím za odvahu a inspirativní programy, porotě za nelehký úkol, lektorům za zajímavé semináře, divákům, třinecké knihovně a především Marice Zadembské.

Zprávu o celé akci, kterou sepsala Mgr. Helena Šlesingerová, MBA (předsedkyně KDK SKIP ČR, ředitelka Knihovny města Plzně), naleznete v příloze.

Krásný jarní den vám přeje Iveta Novotná, Městská knihovna Třinec (garant akce)TEXTY BESED - ROK 2015

Co by bylo, kdyby...

Mgr. Tereza Jačmeníková - Městská knihovna Havířov


Adresát nezastižen

Romana Bodorová, Bc. Tomáš Pipota - Městská knihovna Dobříš


Vystěhování

Alena Budková - Městská knihovna Sedlčany
powerpointová prezentace ke stažení zde.

Válka očima dětí

Jana Hrbková - Městská knihovna Louny


Žít, anebo přežít

Mgr. Jindra Soudková - Městská knihovna Svitavy


Válečné deníky dětí

Martin Ouřada - Knihovna města Plzně


Jan Drda: Vyšší princip

Jitka Jílková - Městská knihovna Most

TEXTY BESED - ROK 2014

TEXTY BESED - ROK 2013

TEXTY BESED - ROK 2012

TEXTY BESED - ROK 2011