Projekt: Kde končí svět? 2008 - Cesta tam a zase zpátky

 • Jen po stezce noci dojde se k ranním červánkům.
  (Chalíl Džibrán: Písek a pěna)
 • Želvy mohou více vyprávět o cestách než zajíci.
  (Chalíl Džibrán: Písek a pěna)

Projekt Klubu dětských knihoven SKIP Kde končí svět? vstupuje právě do šestého ročníku. (Poprvé jsme se společně s dětmi ptali, kde jsou hranice našich světů, podruhé: jak se v tom světě cítíme - zda se cítíme v bezpečí, a potřetí: jak se v tom našem světě dorozumíváme. Počtvrté byla otázka na první pohled skrytá, namísto otazníku vykřičník: Díky za pohádku! Hodný pan Andersen nás pozval na oslavu dvoustých narozenin a pomohl nám uvěřit, že podobně jako většina pohádek náš svět jednou skončí dobře. Pátý ročník, o velkém a malém v životě a ve světě, jsme pak nazvali Slon a mravenec.)
Původně jsme si přáli bienále a k bienále se zas vrátíme. Chceme se ale střídat s Kamarádkou knihovnou, proto musíme opět náš projekt stihnout za jediný rok.
Kam se vydáme tentokrát? Čeká nás

Cesta tam a zase zpátky.

Nejspíše se všem vybavila půvabná knížka J. R. R. Tolkiena? Hobiti cestu už dávno dokončili, naše cesty jsou před námi. Cesty a putování v přímém i přeneseném slova smyslu. Cesty na druhý konec světa, cesty k moudrosti, cesty osudu, cesty k literatuře, k sobě i k druhým, cesty domů...

Široké a dobře známé téma dává knihovnám prostor pro aktivity všeho druhu. - Někdo podnikl prázdninovou cestu, možná si psal cestovní (lodní) deník? Někdo urazil dlouhou cestu v sobě – odpustil, poučil se, změnil názor. Někdo si našel cestu ke knize a nakonec i do knihovny. A kudy vedla cesta člověka, který se později stal slavným spisovatelem? Jaké to bylo, když šel Honza do světa? (Jaké vykonal dobré skutky a jak byl za ně odměněn?) Jak se cestuje po zemi a po vodě a vzduchem? Kdo to cestoval pomocí letaxu či přenášedla? Co takhle cesta k moři (něčeho), pád ke dnu, výstup na vrchol hory? Kam míří střelka kompasu a co k čemu nás přitahuje? Kdo ukazuje směr? (Tatínek, básník, dopravní značka?) Patří k životu semafor? Co má v životě červenou a co zelenou? Jak může vypadat mapa života? Čeho vláčíme plný kufr? Co dalo jméno vesnici, odkud nám přišla pohlednice? Máme cestovní horečku, když se chystáme za dobrodružstvím? Čteme si verše vylepené v tramvaji? Zprostředkuje nám Literární cestovka Cestičku k domovu, Cestu do pravěku či Cestu kolem světa za 80 dní? Kdo ví?


 • Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí.
  (Avicenna)
 • Člověk si myslí, že jde tam, kam jde.
  (J. Paul)
 • Život je nejistá cesta.
  (W. Shakespeare)
 • Čtení - cesta k umění.
  (Polské přísloví)
 • Směr cesty se dá ukazovat i holí.
  (M. Růžička)
 • Láska je Boží cesta k lidem a lidská cesta k Bohu.
  (J. Kastl)
 • Cesty, které v umění vedou k jednomu cíli, mohou být rozličné.
  Ne vždy je hrdinou ten, kdo cíle dosáhne, a ne vždy je zbabělcem ten, komu se to nepodaří.
  (M. Válek)
 • Krása není východiskem, ale konečným cílem.
  (A. Rodin)
 • Necestuji nikdy bez svého deníku. Člověk má mít ve vlaku vždycky něco vzrušujícího ke čtení.
  (Oscar Wilde)
 • Lidé, kteří touží jedině po tom, aby se stali sebou samými, nevědí nikdy, kam vede jejich cesta. (Oscar Wilde)
 • Nepatrné cestičky vedou na veliké paseky.
  (Jean Dutourd)

Vyhlášení projektu:

Projekt: “Kde končí svět 2008”
(Tentokrát koncipovaný jako jednoletý.)

cesta tam a zase zpátky

Vyhlašovatel:
SKIP – Klub dětských knihoven

Cíl projektu:
- zastřešení a inovace aktivit dětských oddělení veřejných knihoven
- rozvoj a podpora dětského čtenářství
- propagace čtenářství na veřejnosti
- propagace činnosti knihoven

Podmínky účasti:
Účastnit se může každá knihovna, která včas zašle přihlášku příslušnému regionálnímu klubku.
Všechny přihlášené akce musí probíhat pod logem ”KDK SKIP – Kde končí svět” – Cesta tam a zase zpátky

Kategorie projektu:
1) oblast dětského čtenářství (aktivity podporující dětské čtenářství)
2) oblast literárních soutěží a tvůrčího psaní
3) oblast výtvarných soutěží
4) oblast literárně-dramatická (činnost klubů a kroužků, dramatizace, výroba loutek...)

Termíny projektu:
Vyhlášení: 20. října 2007.
Přihlášky: do 31. prosince 2007 na adresy regionálních klubek KDK SKIP.
Regionální klubka odešlou seznamy přihlášených knihoven - Janě Hladíkové (jhladikova@knih-jh.cz) do 31. ledna 2008.
Regionální kola proběhnou do 30. června 2008.
Vyhodnocení a nahlášení oceňovaných dětí, odeslání materiálů na výstavu
do 31.července 2008.
Slavnostní zakončení a vyhodnocení v Jičíně – městě pohádky 12. září 2008. Zda některá z významných osobností přijme záštitu nad tímto ročníkem, bude stanoveno později.

Organizační štáb:

Regionální organizátoři:
zodpovídají za sběr přihlášek a garantují činnost ve svých regionech:

Praha ...Magdaléna Řeřichová, Městská knihovna Praha – rerichom@mlp.cz
Střední Čechy ... Helena Liptáková, Městská knihovna Nymburk – liptakova@knihovna-nbk.cz
Plzeňsko ...Mgr. Helena Šlesingerová, Knihovna města Plzně – slesingerova@plzen.eu
Karlovarsko... Mgr. Eva Novotná, Městská knihovna Cheb – ave.antovon@seznam.cz
Jižní Čechy ... Marcela Božovská, Městská knihovna Lomnice nad Lužnicí info@knih-lo.cz
Liberecko... Eva Kordová, Městská knihovna A. Marka Turnov- e.kordova@knihovna.turnov.cz
Děčínsko ... Petra Haldová, Knihovna K.H.Máchy Litoměřice - detske@ok-litomerice.cz
Východní Čechy ... Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim - novotna@knihovna-cr.cz
Severní Morava...Dana Kochová, Městská knihovna Havířov – město – detske@knih-havirov.cz
Jižní Morava ... Mgr. Jana Nejezchlebová, MZK Brno – jananej@mzk.cz
Zlínsko ... Mirka Čápová, Knihovna B.B.B. Uherské Hradiště – detske@knihovnabbb.cz
Příbramsko ... Katka Pechová – kat.pechova@seznam.cz

Přihláška:
musí obsahovat údaje v tomto pořadí:

1) kategorie projektu
2) název akce
3) stručná charakteristika vlastní akce
4) jméno knihovnice vč. adresy knihovny, PSČ, telefon, e-mail, fax, region


Z proběhlých akcí:
 • Východní Čechy - Děti dětem aneb Pomůžeme pohádkou.
 • Karlovarsko - Hry bez hranic aneb knihovnice dětem.